Privacybeleid

PRIVACYBELEID

U bevindt zich momenteel op een website die het eigendom is van Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen de “Site”) in een sectie die juridische informatie en het Privacybeleid van het bedrijf bevat (hierna te noemen het “Beleid”).

Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen “Guillemot”, “wij” of “we”) respecteert het recht op privacy van de gebruikers van de Site (hierna te noemen “Gebruikers”, “Gebruiker” of “u”) en verplicht zich de op of via de Site verzamelde gegevens (inclusief persoonsgegevens) te beschermen. Om onze zorg voor uw privacy te tonen, heeft Guillemot dit Beleid opgesteld.

We nodigen u uit om dit Beleid te raadplegen om zo een beter inzicht te krijgen in wat onder de term “privacy” valt. Voor bepaalde secties of functionaliteiten van de Site – bestaande of toekomstige – waarvoor gegevens moeten worden verzameld en gebruikt (bijvoorbeeld een prijsvraag of persoonlijke berichten) bestaan mogelijk afzonderlijke voorwaarden of voorschriften met betrekking tot privacy en mogelijk afzonderlijke gebruiksvoorwaarden. Indien u dat wenst, kunt u dergelijke voorwaarden, voorschriften en/of gebruiksvoorwaarden raadplegen voordat u uw gegevens invoert.

 

ALS U MINDERJARIG BENT (JONGER DAN 18 JAAR) LEES DAN DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR SAMEN MET UW OUDERS OF WETTELIJKE VOOGD.

Persoonsgegevens bestaan uit “elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen de “Betrokkene”). Een “identificeerbare natuurlijke persoon” is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identifier zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online-id of naar een of meer specifieke elementen die kenmerkend voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon” (uittreksel van de verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 April 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, vaak genoemd de “AVG” of “GDPR”).

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt volgens de rechtsgronden gespecificeerd in de wetgeving:

– Op basis van uw toestemming,

– Ten behoeve van rechtmatige belangen,

– In het kader van de vervulling van een contract of het voornemen een contract aan te gaan, en/of

– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

U hebt het recht om Guillemot te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens, of om gegevens te corrigeren of te verwijderen, of om een verwerkingsbeperking aan te vragen met betrekking tot de Betrokkene (u of uw minderjarige kinderen), evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens (overdraagbaarheid is is hier a priori niet van toepassing, maar u kunt een aanvraag indienen en we zullen dit punt beoordelen). Om uw rechten met betrekking tot uw gegevens uit te kunnen oefenen, gebruikt u de koppeling naar ons contactformulier zoals te vinden onder aan elke pagina op onze Site. U moet ons per e-mail de voorzijde van uw identiteitsbewijs opsturen. Dit is helaas noodzakelijk omdat wij uw identiteit moet verifiëren voordat we de door u gewenste rechten met betrekking tot uw gegevens kunnen implementeren.

Guillemot beperkt het verzamelen van uw persoonsgegevens tot het strikte minimum: onze online formulieren minimaliseren de gegevens die worden verzameld. Om het opnemen van overmatige informatie in onze online formulieren te voorkomen (hetgeen afbreuk zou doen aan de algemene leesbaarheid, ook met betrekking tot de informatie en uw beslissing), geeft het formulier u een eerste niveau van informatie en leidt het u door naar het beschermingsstatuut voor Persoonsgegevens van waaruit u weer wordt doorgeleid naar dit Beleid voor een derde niveau van informatie. Hier vindt u meer details betreffende de doelstellingen, de ontvangers van de gegevens, enzovoort.

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?
Door de gebruiker verstrekte gegevens: onze online formulieren, de velden die u invult en uw acties (bijvoorbeeld een upload) garanderen uw toestemming voor het verzamelen van de overeenkomstige persoonsgegevens. Guillemot verzamelt in de volgende gevallen gegevens: (1) contactformulier, (2) registratie als lid (indien beschikbaar op de Site), (3) registratie voor deelname aan een prijsvraag (indien beschikbaar op de Site), (4) persoonlijke ruimte / “mijn ruimte” (indien beschikbaar op de Site), (5) nieuwsbrief (indien beschikbaar op de Site), (6) online forum (indien beschikbaar op de Site), (7) registratie als kandidaat voor sponsoring (indien beschikbaar op de Site) en (8) blog (indien beschikbaar op de Site). Onder de informatie die we verzamelen, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens zoals uw achternaam, uw voorna(a)m(en), uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw bestellingen, uw factuuradres, uw afleveradres, uw telefoonnummer, uw faxnummer, uw opmerkingen en uitwisselingen met de personen die verantwoordelijk zijn voor de klantrelaties, uw nationaliteit, het land waarin u woont en uw taal. Daarnaast verzamelen we mogelijk informatie over de hardware en/of software waarvan u eigenaar bent, uw inleidende tekst, uw smaak in muziek en/of videogames, koppelingen (bijvoorbeeld naar uw blog), uw invloeden, uw muzikale project of uw e-Sports-project, en uw live-data.

Specifiek geval met betrekking tot bancaire informatie: online betalen met debet- of creditkaart op de Site wordt uitgevoerd via de beveiligde bancaire server beheerd door PayPal, een partner van Guillemot. Dit betekent dat er op de Site geen financiële informatie met betrekking tot u wordt opgeslagen.

Specifiek geval: u moet ons een kopie van een identiteitsbewijs doen toekomen voordat u uw recht kunt uitoefenen op toegang tot uw persoonsgegevens, op het corrigeren of verwijderen van uw gegevens, op het beperken van verwerking, of op het wissen van gegevens, of op het uitoefenen van het recht betreffende de overdraagbaarheid van uw gegevens.

Guillemot bewaart ook de berichten, opmerkingen en e-mails die u ons hebt gestuurd (inclusief persoonlijk identificeerbare gegevens).

Cookies: dankzij de informatie in cookies kan Guillemot Gebruikers beter volgen en hen inhoud en functionaliteit op maat bieden. Instrumenten voor het meten van publiek worden gebruikt om informatie over het surfgedrag van bezoekers van de Site te verkrijgen (waardoor Guillemot in staat wordt gesteld te begrijpen hoe Gebruikers op de Site arriveren en met name om hun stappen te kunnen analyseren). Deze instrumenten maken gebruik van cookies.

Cookies zijn gewoon stukjes informatie die worden verzonden vanaf een webserver en opgeslagen op uw apparaat zoals computer, smartphone, smart-tv of gameconsole met onlinetoegang. Cookies bevatten geen informatie waarmee u direct kan worden geïdentificeerd zoals naam, e-mailadres of anderszins. Cookies worden over het algemeen gebruikt om snel het apparaat van een gebruiker te identificeren en bepaalde elementen terug te halen over het bezoek en de keuzes van de Gebruiker zoals taalkeuze, locatie en keuzes met betrekking tot cookies. Cookies worden vrij algemeen gebruikt op websites. U kunt uw browser desgewenst zo configureren dat u een bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt of dat de browser alle cookies accepteert of weigert. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, klik dan niet op de banner die u informeert dat de Site gebruik maakt van cookies. Als u namelijk niet op deze banner klikt, zal de Site ook geen cookies achterlaten op uw apparaat. U kunt dus bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door of uw browser dienovereenkomstig te configureren of door niet te klikken op de banner. U moet zich echter realiseren dat bepaalde pagina’s en functies van de Site mogelijk niet correct werken als uw browser cookies weigert.

Guillemot bewaart ook informatie over IP-adressen ten behoeve van veiligheid en bescherming. Een IP-adres is een nummer dat wordt gebruikt door computers op het netwerk om uw apparaat te identificeren telkens als u verbinding maakt met internet.

Informatie via serverlogbestanden: de Site, net als vele andere websites, verzamelt en slaat informatie (verbindingsgegevens) passief op via de serverlogbestanden. Met behulp van deze logbestanden kunnen de activiteiten op de Site worden geregistreerd, zoals het aantal keer dat een bepaalde webpagina wordt bekeken. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet te koppelen aan een specifieke Gebruiker of browser, of een specifiek apparaat.

U moet zich ook realiseren dat elke keer dat u persoonsgegevens vrijwillig online vrijgeeft (bijvoorbeeld via e-mails, forums of een openbaar profiel), deze gegevens ook kunnen worden verzameld en gebruikt door derden. Hoewel Guillemot er naar streeft uw persoonsgegevens te beschermen, kan Guillemot niet zorgen voor de beveiliging van informatie die u aan ons opstuurt indien u nalaat aan uw kant de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Elke overdracht van informatie geschiedt dus op uw eigen risico. U bent ook volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van wachtwoorden die u hebt ingesteld en/of van alle informatie betreffende elke account die u maakt op de Site, indien beschikbaar op de Site (hierna te noemen de “Account”).

 

WAT GEBEURT ER INDIEN IK WEIGER OM MIJN PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Indien we geen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens dan zal het niet mogelijk zijn contact met u op te nemen (omdat we dan niet weten hoe we u moeten bereiken), belanden aanvragen mogelijk niet bij de juiste persoon (we zijn niet in staat te controleren dat een verzoek wordt behandeld door de juiste persoon omdat we niet op de hoogte zijn van het contactonderwerp en het contacttype), worden bepaalde aanvragen mogelijk niet verwerkt (als u een technisch probleem hebt, dan moeten we de context weten, evenals de hardware- en software-omgeving, en we kunnen u niets per post sturen als u ons uw postadres niet hebt gegeven), en heeft het mogelijk invloed op de toegang tot bepaalde delen van de Site en op bepaalde functies van de Site (indien beschikbaar op de Site): online aankopen, deelname aan het forum, registratie van uw deelname aan een prijsvraag, verzoek om sponsoring, het afspelen van video. Dergelijke persoonsgegevens zijn echter niet vereist om de Site te bezoeken en om het merendeel van de inhoud te raadplegen.

 

HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Wij gebruiken uw gegevens in overeenstemming met de betreffende categorie.

IP-adressen zorgen voor de geolocatie van de bezoeker van de Site maar deze geolocatie is beperkt: de locatie geeft geen hoger niveau van precisie dan stad of dorp van de gebruiker.

Met betrekking tot hoe door de Gebruiker verstrekte gegevens worden gebruikt, kunnen de betreffende gegevens worden verwerkt voor alle of enkele van de volgende doeleinden:

– Het aanmaken of gebruiken van een mailinglist voor informatie of voor externe communicatiedoeleinden met betrekking tot Guillemot’s doelstellingen of activiteiten.

– Het gebruik van de verbindingsgegevens van de Site voor statistische doeleinden.

– Het uitvoeren van klantbeheerverrichtingen met betrekking tot: contracten, bestellingen, leveringen, facturen, boekhouding, en in bijzonder het beheer van klantenaccounts, loyaliteitsprogramma’s, opvolgen van klantrelaties onder meer door middel van tevredenheidsonderzoeken, beheer van vorderingen en van after-sales service, selectie van klanten voor onderzoek, enquêtes en producttesten.

РHet uitvoeren van verrichtingen met betrekking tot prospectie: beheer van technische prospectieverrichtingen (waaronder met name technische verrichtingen zoals standaardisering, verrijking en ontdubbeling), het selecteren van individuen met wie initiatieven uit te voeren inzake het opbouwen van loyaliteit, prospectie, onderzoek, enqu̻tes, producttests en promotie, alsmede het uitvoeren van marketingcampagnes.

– Het samenstellen van handelsstatistieken.

– Het actualiseren van prospectiebestanden door het agentschap belast met het beheer van de opt-out lijst voor telefonische marketing overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet.

– Het organiseren van prijsvragen, loterijen of andere promotiecampagnes. Het beheren van aanvragen tot inzage, correctie, bezwaar, verwerkingsbeperking of wissen van uw gegevens, alsmede met betrekking tot de gegevensoverdraagbaarheid.

– Het beheren van delicten en geschillen (heeft geen betrekking op overtredingen en/of het uitsluiten van een individu van een recht, een uitkering of een contract.

– Het beheren van uw meningen over producten, diensten of inhoud.

– Het beoordelen van risico’s en het voorkomen van betaal- en afleverfraude met betrekking tot aankopen op de Site.

Bijvoorbeeld, met betrekking tot een aanvraagformulier over een community van mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten, kan Guillemot uw persoonsgegevens gebruiken voor het maken en beheren van een community van mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten, kan Guillemot een platform voor communicatie, informatie en ondersteuning tussen leden van de community instellen onder meer voor het beheer van een forum (in het bijzonder met als doel deelname in het forum en de blog te beperken tot louter leden van de community), voor commerciële prospectie, voor het organiseren van prijsvragen, en om te reageren op een kandidatuur voor sponsoring.

Met betrekking tot een formulier voor het aanmaken van een account voor aankopen, kan Guillemot uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële prospectie, voor het houden van prijsvragen, voor het beantwoorden van e-mails die u ons stuurt, voor het samenstellen van statistieken en anonieme profielen van personen die geïnteresseerd zijn in onze producten en het bestuderen van hun behoeften, en ten behoeve van de externe communicatie. Bovendien kunnen deze gegevens worden gebruikt om de Site te personaliseren en de identiteit van de Gebruiker te verifiëren. Nadat Guillemot uw toestemming om dit te doen heeft ontvangen, kunnen wij u ook een nieuwsbrief sturen.

Kopieën van een identiteitsbewijs ons toegestuurd ten behoeve van de uitoefening van een recht op toegang, correctie, bezwaar maken, het beperken van de verwerking van, of het wissen van uw gegevens, of ten behoeve van het uitoefenen van een overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens, worden gebruikt voor verificatie- en bewijskrachtdoeleinden en, in voorkomende gevallen, voor het beslechten van geschillen.

Met betrekking tot hoe informatie uit cookies wordt gebruikt: dankzij cookies wordt Guillemot hopelijk in staat gesteld Site te bieden die efficiënter, nuttiger, veiliger en hoogwaardiger is, en die meer gepersonaliseerde content biedt.

Essentiële cookies zijn cookies die nodig zijn om u toegang te geven tot uw beveiligde ruimte en uw winkelwagen.

Functionele cookies registreren informatie (anoniem) met betrekking tot uw voorkeuren in het bezoeken van bepaalde webpagina’s, taal, locatie, enz.

Werkingscookies maken het mogelijk het gebruik en de werking van de Site te analyseren om de werking van de Site te verbeteren. Deze cookies hebben doorgaans betrekking op de meest bezochte pagina’s en foutmeldingen van webpagina’s. Deze cookies verzamelen geen informatie die identificatie van de bezoeker mogelijk maakt.

Advertentiecookies worden gebruikt om u de meest relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te kunnen laten zien. Indien deze advertentiecookies worden uitgeschakeld, worden er nog steeds advertenties getoond, maar weerspiegelen deze niet langer uw interesses.

Sociale netwerkcookies zijn cookies die zijn gegenereerd door sociale netwerkdiensten van derden. Zij dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de Site en helpen ons onze producten te promoten. Via het delen van audio en/of video kunnen zij ook de inhoud van de Site verrijken. Sommige functies van de Site (knoppen waarmee bezoekers met ons in contact kunnen treden op een sociale netwerkdienst, of knoppen voor het afspelen van video) zijn afhankelijk van diensten aangeboden door sites van derden. Deze functies slaan cookies op waarmee dergelijke sites met name uw browse-activiteiten kunnen volgen. Deze cookies worden alleen opgeslagen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij nodigen u uit het beleid van deze sites van derden met betrekking tot hun gebruik van cookies te raadplegen.

Met betrekking tot hoe informatie verkregen via serverlogbestanden wordt gebruikt: deze informatie (anoniem) stelt Guillemot in staat de totale activiteiten van de Site te evalueren, de belangstelling getoond ten aanzien van onze communicatie te volgen en oplossingen voor technische problemen te vinden. We gebruiken deze informatie ook voor intern marketingonderzoek of demografisch onderzoek, zodat wij in staat zijn producten te bieden met steeds hogere niveaus van prestaties en steeds meer interessante functionaliteit. Informatie verkregen via serverlogbestanden wordt alleen intern gebruikt.

Omdat Guillemot verantwoordelijk is voor de opslag van geschreven teksten, afbeeldingen, geluiden en/of berichten die online beschikbaar worden gesteld voor het publiek, is Guillemot bij wet verplicht om gegevens op te slaan en te bewaren waarmee iedere persoon kan worden geïdentificeerd die heeft bijgedragen aan het maken van inhoud of materiaal op de Site.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor profilering die mogelijk gevoelige gegevens onthult (ras of etnische afkomst; filosofische, politieke, syndicale of religieuze denkbeelden; seksualiteit of gezondheid van het individu).
WIE KRIJGEN DE BESCHIKKING OVER PERSOONSGEGEVENS?

De mailinglijst voor informatie of externe communicatiedoeleinden met betrekking tot doelen of activiteiten van Guillemot is toegankelijk voor geautoriseerd Guillemot-personeel dat verantwoordelijk is voor de financiële communicatie.

De serverlogbestanden zijn toegankelijk voor Guillemot-personeel dat verantwoordelijk is voor de informatiesystemen. Gegevens van de serverlogbestanden worden mogelijk verstrekt aan Guillemot-personeel dat verantwoordelijk is voor marketing. Uittreksels van serverlogbestanden worden mogelijk verstrekt aan geautoriseerd personeel van de juridische dienst, aan gerechtsmedewerkers en deurwaarders, en aan overheidsinstanties in het kader van hun controlerend of justitioneel mandaat.

Gegevens uit publiekmeetinstrumenten zijn bedoeld voor personeel dat verantwoordelijk is voor informatiesystemen en voor Guillemot-personeel dat verantwoordelijk is voor marketing. Het verwerken van deze gegevens is uitbesteed aan Google Inc..

De gegevensbestanden met betrekking tot het beheer van klanten en leads zijn toegankelijk:

– Voor geautoriseerd personeel van de marketingservice, de verkoopafdeling, de diensten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van klantrelaties en prospectie, de administratieve diensten (met inbegrip van de juridische dienst), de diensten logistiek en IT, en hun lijnmanagers.

– Voor geautoriseerd personeel van de diensten die verantwoordelijk zijn voor controle (diensten verantwoordelijk voor de interne controleprocedures).

De volgende partijen ontvangen mogelijk gegevens met betrekking tot het beheer van klanten en leads:

– Dochterondernemingen van Guillemot.

– Onderaannemers (banken, prospecteurs, datahosts, PayPal, medewerkers van post- en transportbedrijven enz.) die voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de bescherming van uw rechten.

– Ontwikkelaars en uitgevers van software die wordt gebruikt voor het verwerken van de gegevens (de gegevens worden vervolgens geanonimiseerd).

– Auditeurs en interne en externe accountants in het kader van hun controlerend mandaat.

– Overheidsinstellingen in het kader van hun controlerend of justitioneel mandaat.

– Gerechtsmedewerkers, bureaus en deurwaarders in het kader van hun schuldverhalingsmandaat.

– Bureaus belast met het beheer van de opt-out lijst(en) voor telefonische marketing.

Kopieën van een identiteitsbewijs ons toegestuurd ten behoeve van de uitoefening van een recht op toegang, correctie, bezwaar maken, beperken van de verwerking van, of wissen van uw gegevens, of ten behoeve van het uitoefenen een overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens, zijn toegankelijk voor geautoriseerd personeel dat verantwoordelijk is voor informatiesystemen, geautoriseerd personeel van de juridische dienst en voor overheidsinstanties in het kader van hun controlerend of justitioneel mandaat.

 

WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS MOGELIJK OVERGEBRACHT NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE UNIE?

Gegevens uit gegevensbestanden betreffende klant- en leadbeheer worden mogelijk overgedragen naar landen buiten de Europese Unie omdat enkele van Guillemot’s onderaannemers en dochterondernemingen zich buiten de Europese Unie bevinden.

Gegevens uit gegevensbestanden betreffende klant- en leadbeheer worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie indien aan minstens één van de volgende voorwaarden is voldaan:

– De overdracht vindt plaats naar een land dat door de Europese Commissie wordt erkend als zorgdragend voor een passend niveau van bescherming.

– Ten eerste bestaan er passende waarborgen en ten tweede beschikken de betrokkenen (d.w.z. u) over afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen.

– De CNIL heeft bindende bedrijfsvoorschriften goedgekeurd (die u afdwingbare rechten geven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens).

РDe gegevens komen overeen met ̩̩n van de afwijkingen of uitzonderingen door de wet bepaald.

Gegevens uit cookies van sites van derden worden mogelijk overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. Wij nodigen u uit het beleid van deze sites van derden met betrekking tot hun gebruik van cookies te raadplegen.

 

MET WIE DEELT GUILLEMOT MOGELIJK MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Guillemot zal haar klantbestanden of leadbestanden niet verkopen, leasen of uitwisselen. We delen dus geen persoonsgegevens met derden met uitzondering van de hierboven vermelde ontvangers van persoonsgegevens.

 

HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Om te beginnen is gegevensarchivering beperkt in de tijd. De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting worden mogelijk gearchiveerd voor de duur nodig om te voldoen aan de verplichting in kwestie. De gearchiveerde gegevens worden gewist wanneer de redenen om het archiveren te rechtvaardigen, komen te vervallen (bijvoorbeeld gegevens gearchiveerd om een rechtsvordering te ondersteunen, worden verwijderd wanneer de onderliggende actie verjaart).

Cookies die de traceerbaarheid van internetgebruikers en IP-adressen mogelijk maken, worden niet langer dan 13 maanden na het eerste bezoek bewaard (in deze periode zult u uw toestemming hebben gegeven voor één of meer cookies). Wees dan ook niet verbaasd of geïrriteerd wanneer de banner met de mededeling dat de site gebruik maakt van cookies weer wordt weergegeven.

De mailinglijst ten behoeve van informatie of externe communicatie (niet-commercieel) met betrekking tot de doelstellingen of de activiteiten van Guillemot wordt jaarlijks bijgewerkt. De gegevens worden bewaard voor de duur nodig voor het leveren van de informatie, of voor de duur nodig voor het leveren van de externe communicatie (bijvoorbeeld: in het geval van een verzoek om een nieuw jaarverslag dat nog niet beschikbaar is, zal het verzoek wachten op een antwoord gevolgd door een verzending van het jaarverslag wanneer dit beschikbaar komt).

Gegevens uit het gegevensbestand voor klantbeheer wordt drie jaar bewaard (vanaf de datum van de meest recente factuur) voor gebruik met prospectie.

Gegevens uit het databestand gegevensbestand voor klantbeheer wordt tien jaar bewaard (vanaf de eindejaarsdatum van het boekjaar waarin de factuur werd afgegeven) voor boekhoudarchivering (factuurgegevens).

Persoonsgegevens met betrekking tot een niet-klant lead worden drie jaar bewaard vanaf de datum van verzamelen of vanaf de laatste contactdatum door de lead.

Indien het recht op toegang of correctie wordt uitgeoefend, kunnen de gegevens met betrekking tot de identificatiestukken mogelijk worden bewaard gedurende de termijn bepaald in Artikel 9 van het Wetboek van strafvordering (d.w.z. voor één jaar). Indien het recht op bezwaar wordt uitgeoefend, worden deze gegevens mogelijk gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn bepaald in Artikel 8 van het Wetboek van strafvordering (dat wil zeggen voor drie jaar).

 

HOE KAN IK MIJN RECHTEN MET BETREKKING TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS UITOEFENEN?

Als u, om wat voor reden dan ook, toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens, of deze wilt corrigeren of wissen, of de verwerking wilt beperken van gegevens van de betrokkene (u of uw minderjarige kinderen), of bezwaar hebt tegen de verwerking van deze gegevens, of uw recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens wilt uitoefenen, moet u contact met ons opnemen via de Site via de koppeling naar ons contactformulier dat u onder aan elke pagina van de Site kunt vinden.

In uw aanvraag moet u aangeven: (1) het recht dat u wilt uitoefenen, (2) de identiteit van de aanvrager, en (3) als de aanvrager niet de betrokkene is, de identiteit van de betrokkene.

Wij willen u erop wijzen dat onvolledige aanvragen niet worden verwerkt:

– Als de betrokkene in het verzoek de aanvrager is (d.w.z. als u handelt namens uzelf), is uw aanvraag pas geldig na ontvangst van een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene (als dit een identiteitskaart is, dan is een zwart-wit kopie van de voorzijde voldoende).

– Als de betrokkene in het verzoek niet de aanvrager is (d.w.z. als u handelt namens een andere persoon), is uw aanvraag pas geldig na ontvangst van een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager en een kopie van het identiteitsbewijs van de betrokkene.

Op dit moment kunnen er nog geen bijlagen worden meegestuurd met het contactformulier. Nadat we uw aanvraag via het contactformulier hebben ontvangen, zullen we u contacteren op het e-mailadres dat u in uw aanvraag hebt opgegeven en u vragen ons het identiteitsbewijs of de identiteitsbewijzen op een ander wijze op te sturen.

Als u een geregistreerd Gebruiker bent met een account of een persoonlijke ruimte (indien beschikbaar op de Site), dan hebt u toegang tot uw persoonsgegeven en kunt u bepaalde persoonsgegevens in uw account of persoonlijke ruimte corrigeren.

Als u geen nieuwsbrieven wilt ontvangen van Guillemot, schakel dan niet de optie “Ik ga akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief…” in. Maar u krijgt ook nog bij elk bericht dat u van Guillemot ontvangt de optie niet langer berichten van Guillemot te ontvangen.

Als u niet tevreden bent over onze uitwisselingen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde controle-instantie:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

[National Commission for Information Technology and Civil Liberties]

3 Place de Fontenoy

TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07

Frankrijk

 

VERZAMELT GUILLEMOT PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS DIE JONGER ZIJN DAN 18 JAAR?

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers onder de 18 jaar maar het is wel mogelijk voor dergelijke gebruikers de Site te bezoeken.

Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen geen Persoonsgegevens invoeren aan de hand waarvan ze direct of indirect geïdentificeerd kunnen worden.

Wat betreft Gebruikers van 13 jaar of ouder: we bieden deze gebruikers (net als volwassenen) een vragenlijst die beperkt is tot de vereiste gegevens. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk tot personen te identificeren gegevens te verzamelen van Gebruikers tussen 13 en 18 jaar (hierna te noemen “Tieners”) om te kunnen reageren op hun verzoeken om informatie of technische ondersteuning of om hen deel te kunnen laten nemen aan het forum en aan prijsvragen.

Ouderlijke toestemming: Guillemot neemt de bescherming van de privacy van Tieners serieus. Guillemot moedigt ouders aan om samen met hun kinderen de Site te bezoeken om het online-gedrag van hun kinderen in te gaten te houden en om ons bij het beschermen van hun privacy te helpen door hen te leren dat zij op internet nooit persoonsgegevens (zoals achternaam, adres en telefoonnummer) moeten verstrekken zonder uw toestemming. Guillemot is van mening dat hulp van ouders de beste oplossing is om Tieners ervan te weerhouden persoonsgegevens te verstrekken op ongepaste plaatsen. Gebruikers jonger dan 18 jaar worden geadviseerd geen informatie op de Site te verstrekken zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd.

Oudertoegang: een ouder die handelt namens zijn of haar kind en/of een ouder die Guillemot toestemming heeft gegeven om informatie over zijn of haar kind te verzamelen, kan deze informatie raadplegen, corrigeren, wijzigen of kan bezwaar maken tegen de verwerking van deze informatie, of een verzoek indienen tot overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die betrekking hebben op het kind in kwestie.

 

HOE BESCHERMT GUILLEMOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Toegang tot sommige secties en inhoud op de Site is beveiligd met een wachtwoord dat u nooit aan iemand anders mag geven. Guillemot zal u telefonisch of via e-mail nooit om uw wachtwoord vragen. Deel uw wachtwoord nooit met anderen. Verder is het raadzaam dat u zich aan het eind van elke sessie afmeldt bij uw Account. Als u een computer met iemand anders deelt, of een computer in een openbare ruimte gebruikt zoals een bibliotheek of internetcafé, meld u dan niet alleen af bij uw account maar sluit ook de webbrowser als u klaar bent. Dit alles om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of communicatie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, maakt Guillemot gebruik van passende maatregelen die de beveiliging, integriteit en privacy van de door u verstrekte gegevens waarborgen. Onze Site beschikt over veiligheidsmaatregelen die de Gebruiker beschermen tegen verlies, misbruik en/of wijziging van de gegevens die wij beheren. Persoonsgegevens die door Guillemot zijn verzameld, worden opgeslagen in beveiligde omgevingen die niet openbaar toegankelijk zijn (bijvoorbeeld beveiligde ruimten met beperkte toegang). Guillemot beveiligt de gegevens die worden verzameld tegen onbevoegde toegang door middel van een server die is voorzien van een firewall.

Kopieën van een identiteitsbewijs ons toegestuurd ten behoeve van de uitoefening van een recht op toegang, correctie, bezwaar maken, het beperken van de verwerking van, of het wissen van uw gegevens, of ten behoeve van het uitoefenen van een overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens, worden versleuteld door het personeel verantwoordelijk voor informatiesystemen.

Bovendien neemt Guillemot passende maatregelen om er voor te zorgen dat derden een hoog niveau beveiliging bieden voor de persoonsgegevens die namens ons worden verzameld en/of gebruikt.

De Site kan koppelingen naar sites van derden bevatten. Guillemot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de procedures voor privacybescherming van deze sites van derden. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de betreffende sites van derden.

U kunt een bijdrage leveren aan uw eigen bescherming. Guillemot adviseert de e-mails die wij u sturen na lezing te verwijderen. Hierdoor zal een derde partij als die erin slaagt toegang tot krijgen tot uw e-mails, niet onmiddellijk in staat zijn kennis te nemen van de inhoud van de e-mails die u hebt verwijderd.

Door onze Site te gebruiken, gaat u akkoord met ons Beleid. Als u niet akkoord gaat met dit Beleid, dient u het gebruik van de Site te stoppen. Wij behouden ons het recht voor dit Beleid te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg dit Beleid dan ook regelmatig om kennis te kunnen nemen van wijzigingen. Als u de Site blijft gebruiken, aanvaardt u automatisch eventuele wijzigingen.

Indien uw Account om wat voor reden dan ook wordt verwijderd, zal Guillemot stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens maar zal het genoemde informatie tijdelijk bewaren overeenkomstig de geldende wetgeving.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn een aanvulling op onze Algemene gebruiksvoorwaarden. U kunt onze Algemene gebruiksvoorwaarden inzien op het volgende adres:

https://www.hercules.com/nl/gebruiksvoorwaarden/

De Site wordt gepubliceerd en gehost door Guillemot Corporation S.A., een bedrijf met een aandelenkapitaal van € 11,617,359.60 en als statutair adres 2 Rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, Frankrijk.

414 196 758 RCS Vannes.

Telefoon: +33 2 99 08 08 80.

 

De Publication Director van de Site is de heer Claude Guillemot.