Handvest bescherming persoonsgegevens

De partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Guillemot Corporation S.A., die kan worden bereikt op het adres: 2 Rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, France, en waarvan Claude Guillemot de bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer is.

Guillemot Corporation S.A. leeft de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na, met name de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen wat betreft het verwerken van persoonsgegevens, vaak aangeduid als de “AVG”.

Guillemot Corporation S.A. informeert u hierbij over de doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Guillemot Corporation S.A. verzamelt uitsluitend de persoonsgegevens die vereist zijn voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Guillemot Corporation S.A. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van rechtsgronden die worden erkend door de toepasselijke regelgeving (uw instemming, een contract, een legitiem belang en/of een wettelijke verplichting).

Guillemot Corporation S.A. verkoopt uw persoonsgegevens niet.

Guillemot Corporation S.A. stelt u in staat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (het recht van toegang tot uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijderen daarvan, het recht verwerking te beperken, het recht bezwaar te maken tegen verwerking en het recht om uw persoonsgegevens over te dragen) uit te oefenen via een online contactformulier.

Guillemot Corporation S.A. garandeert de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Guillemot Corporation S.A. gebruikt onderaannemers van goede naam die zich verantwoordelijk opstellen wat betreft de bescherming van persoonsgegevens.

Guillemot Corporation S.A. brengt persoonsgegevens uitsluitend over naar buiten de Europese Unie (Guillemot Corporation heeft dochterbedrijven en onderaannemers buiten de Europese Unie) voor zover dit in overeenstemming is met de regelgeving.

Guillemot Corporation S.A. bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend voor de periode die vereist is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Guillemot Corporation S.A. heeft een privacybeleid aangenomen en implementeert dit (de bescherming van persoonsgegevens is hierin opgenomen). Lees verder…