Νομικές πληροφορίες - Hercules
 
 

Νομικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το Δικτυακό μας τόπο και που ενημερώνεστε για την πολιτική απορρήτου μας.
Η Guillemot Corporation S.A. (εφεξής αποκαλούμενη "Guillemot" ή "εμείς") σέβεται τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής των διαδικτυακών επισκεπτών και χρηστών της (εφεξής "ο χρήστης") και δεσμεύεται να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται για το χρήστη. Έχουμε υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική Διαδικτυακού Απορρήτου σχετικά με τον τρόπο που συγκεντρώνουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχει ο χρήστης.
Προκειμένου να αποδείξουμε την αφοσίωσή μας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής του χρήστη, προετοιμάσαμε αυτήν τη δήλωση που παρουσιάζει τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής που χρησιμοποιεί αυτός ο Δικτυακός τόπος. Προτού ο χρήστης εγγραφεί για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία (όπως το Forum, τα Newsletters ή η εξυπηρέτηση πελατών) θα του παρασχεθούν οι επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, εάν υπάρχουν, σχετικά με τη συγκέντρωση και χρήση των πληροφοριών του. Η Guillemot διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη δήλωση αυτή ανά πάσα στιγμή.
ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ.

Ποιες πληροφορίες συλλέγονται ;
Η Guillemot συγκεντρώνει πληροφορίες από και σχετικά με τους διαδικτυακούς χρήστες της με τρεις διαφορετικούς τρόπους: είτε άμεσα από το χρήστη, είτε από τα αρχεία καταγραφής του εξυπηρετητή δικτύου, είτε μέσω cookies.
Πληροφορίες που παρέχονται από το Χρήστη: Δεν συγκεντρώνουμε προσωπικές πληροφορίες από το χρήστη εκτός και αυτές παρέχονται οικειοθελώς. Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών από το χρήστη προς τη Guillemot, συνήθως μπορεί να λάβει τις εξής μορφές: (1) εγγραφή προϊόντος, (2) εγγραφή σε διαγωνισμό, (3) εγγραφή για συμμετοχή σε συγκεκριμένη εκδήλωση, (4) εγγραφή στο Δικτυακό τόπο, (5) εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη, (6) διαδικτυακό newsletter, και/ή (7) διαδικτυακό forum, (8) απάντηση σε έρευνα μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα του χρήστη, η ημερομηνία γέννησης, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση κατοικίας, οι προδιαγραφές συστήματος.
Η Guillemot αποθηκεύει επίσης και διατηρεί τα e-mail (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών προσωπικής αναγνώρισης που περιλαμβάνονται σε αυτά) που ο χρήστης στέλνει σε εμάς καθώς και πληροφορίες που δεν περιλαμβάνουν προσωπική αναγνώριση και τις οποίες ο χρήστης καταχωρεί στο τμήμα "ψηφοφορίες".
Cookies: Προκειμένου να προσφέρει και να παρέχει μια εξατομικευμένη, προσωπική εξυπηρέτηση, η Guillemot χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει και να εντοπίζει τις πληροφορίες του χρήστη. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιεί cookies που τη βοηθούν να θυμίσει την ταυτότητα του χρήστη και να παρέχει περιεχόμενο και υπηρεσίες που βασίζονται στις πληροφορίες του λογαριασμού του χρήστη (π.χ. η συμμετοχή του χρήστη σε διαδικτυακή ψηφοφορία).
Τα Cookies αποτελούν απλώς τμήματα πληροφορίας που αποστέλλονται στο φυλλομετρητή του χρήστη (browser) από κάποιο εξυπηρετητή διαδικτύου και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Τα Cookies δεν περιλαμβάνουν ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να επιτρέψουν την προσωπική αναγνώριση. Χρησιμοποιούνται συνήθως για τον ταχύ εντοπισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάποιου χρήστη και για να "θυμούνται" στοιχεία σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι σχετικά παγιωμένη και η πλειονότητα των σημαντικών δικτυακών τόπων τα χρησιμοποιεί. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές είναι εξ’ αρχής ρυθμισμένοι ώστε να δέχονται cookies. Εάν το επιθυμείτε, μπορεί να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας είτε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε κάποιο cookie, είτε να μην αποδέχεται cookies. Πρέπει να κατανοήσετε ότι ορισμένα μέρη του παρόντος Δικτυακού τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας ώστε να μην αποδέχεται cookies ή εάν απορρίψετε κάποιο cookie.
Για λόγους ασφαλείας, η Guillemot διατηρεί επίσης αρχεία με τις διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP). Μια διεύθυνση IP αποτελείται από έναν αριθμό που χρησιμοποιείται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο Διαδίκτυο προκειμένου να εντοπίζουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet.
Πληροφορίες Αρχείου Καταγραφής Εξυπηρετητή Δικτύου (Server Log): Η Guillemot, όπως και πολλοί άλλοι δικτυακοί τόποι, συγκεντρώνει και καταγράφει παθητικά Πληροφορίες του Αρχείου Καταγραφής Εξυπηρετητή Δικτύου που αφορούν τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκέψεων που δέχεται μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτή η καταγραφή πραγματοποιείται ανώνυμα και δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο χρήστη, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή φυλλομετρητή.
Θα πρέπει επίσης να θυμάστε ότι οποτεδήποτε αποκαλύπτετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες online, όπως μέσω e-mail ή forum, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συλλεγούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Μολονότι η Guillemot προσπαθεί να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, η Guillemot δεν μπορεί να διασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια τυχόν πληροφοριών που ο χρήστης μεταβιβάζει σε εκείνη και έτσι το πράττει αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη. Ο χρήστης είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας τυχόν κωδικών πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και/ή πληροφοριών του λογαριασμού του.

Τι θα συμβεί εάν αρνηθώ να αποκαλύψω τις προσωπικές μου πληροφορίες ;
Η άρνηση του χρήστη να υποβάλλει τις προσωπικές του πληροφορίες μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητά μας να επεξεργαστούμε την online εγγραφή προϊόντος, την εγγραφή σε διαγωνισμό, την αίτηση για τεχνική υποστήριξη, ή άλλες online δραστηριότητες ή υπηρεσίες. Ωστόσο, δεν απαιτείται ο χρήστης να παρέχει προσωπικές πληροφορίες στη Guillemot προκειμένου να έχει πρόσβαση και να απολαύσει το Δικτυακό τόπο.

Πως θα χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές μου πληροφορίες ;
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το είδος των πληροφοριών:
Πληροφορίες που παρέχονται από το Χρήστη: Η Guillemot μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη για να ανταποκριθεί στο αίτημά του για πληροφορίες ή τεχνική υποστήριξη. Οι πληροφορίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για εξατομίκευση και επαλήθευση. Μετά την προηγούμενη εξουσιοδότηση του χρήστη για τη χρήση αυτή, η Guillemot μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να στείλει στο χρήστη διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με ειδικές εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες και άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
Χρησιμοποιούμε επίσης τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη για τις εσωτερικές μελέτες μάρκετινγκ, τις τεχνικές ή δημογραφικές μελέτες, προκειμένου να μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο χρήστη και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες του.
Cookies: Η Guillemot χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση στο χρήστη και για να του παρέχει εξατομικευμένη εμπειρία σε αυτό το Δικτυακό τόπο. Για το σκοπό αυτό, τα cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να καταγράφουν πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την προσωπική αναγνώριση και αφορούν τις προτιμήσεις του χρήστη για επίσκεψη συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies που μας βοηθούν να αναλύσουμε τις τάσεις, να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις του χρήστη και να συλλέξουμε γενικές δημογραφικές πληροφορίες για λόγους στατιστικής.
Πληροφορίες Αρχείου Καταγραφής Εξυπηρετητή Δικτύου (Server Log): Αυτές επιτρέπουν στη Guillemot να αξιολογήσει συνολικά τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου, να παρακολουθήσει το ενδιαφέρον για τις διαφημιζόμενες πωλήσεις και να επιλύσει τεχνικά ζητήματα. Χρησιμοποιούμε επίσης τις Πληροφορίες Αρχείου Καταγραφής Εξυπηρετητή Δικτύου για τις εσωτερικές μας μελέτες μάρκετινγκ και τις δημογραφικές μας μελέτες, προκειμένου να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο χρήστη. Οι Πληροφορίες Αρχείου Καταγραφής Εξυπηρετητή Δικτύου χρησιμοποιούνται μόνο εσωτερικά.

Με ποιον μπορεί η Guillemot να μοιράζεται τις προσωπικές μου πληροφορίες;
Κατά καιρούς, μας προσεγγίζουν εταιρίες και οργανώσεις που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που θεωρούμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη, και με την επιφύλαξη της εξουσιοδότησης του χρήστη, μπορεί να μοιραστούμε τις προσωπικές του πληροφορίες με τους εν λόγω τρίτους. Εάν έχει δοθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση, η Guillemot οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανακαλέσει την εξουσιοδότησή του σχετικά με τη γνωστοποίηση των προσωπικών του πληροφοριών.
Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που βοηθά το χρήστη να αναζητήσει χρήσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Καταβάλλουμε προσπάθειες για να περιορίσουμε τη χρήση των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης στις προσφορές εκείνες που θεωρούμε ότι επιθυμεί να λάβει. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες από τους εν λόγω τρίτους, οφείλει να αρνηθεί να παράσχει την εξουσιοδότησή του όταν θα του ζητηθεί.
Ωστόσο, δεν γνωστοποιούμε ποτέ προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω διαδικτύου από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών σε εταιρίες εκτός του Ομίλου Guillemot (Συνδεδεμένες εταιρίες της Guillemot για το μάρκετινγκ, την Έρευνα και Ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη).

Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στις προσωπικές μου πληροφορίες και να επιλέξω πως χρησιμοποιούνται αυτές ;
Εάν ο χρήστης υποβάλλει προσωπικές πληροφορίες στη Guillemot, μπορεί να του αποστείλουμε ένα e-mail για να επιβεβαιώσουμε το νέο λογαριασμό του και/ή υπηρεσία. Το μήνυμα θα σταλεί στη διεύθυνση που δήλωσε ο χρήστης και θα του υπενθυμίζει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες και να τροποποιήσει τις πληροφορίες του λογαριασμού του. Ο χρήστης πρέπει να διατηρήσει το e-mail επιβεβαίωσης καθώς αυτό περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν σε περίπτωση που αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Εάν για οιονδήποτε λόγο ο χρήστης επιθυμεί να δει, διορθώσει ή να διαγράψει τις προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν, θα πρέπει να στείλει ένα email στη διεύθυνση: [email protected] Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί η Guillemot να του στέλνει υλικό επικοινωνίας σχετικά με ειδικές εκπτώσεις ή προωθητικές προσφορές, μπορεί να επιλέξει να μην λαμβάνει αυτό το υλικό όταν θα ζητηθεί η εξουσιοδότησή του ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email. Επιπλέον, με κάθε υλικό επικοινωνίας που αποστέλλει στο χρήστη, η Guillemot σας παρέχει το δικαίωμα να πάψετε να λαμβάνετε τέτοιο υλικό στο μέλλον.

Η Guillemot συγκεντρώνει προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών;
Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να υποβάλλουν στο Δικτυακό τόπο πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης. Δεν συγκεντρώνουμε τέτοιες πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.
Όσον αφορά τα παιδιά κάτω των 18 ετών αλλά όχι κάτω των 16 ("Έφηβοι"), το (-α) ερωτηματολόγιο (-α) που παρέχουμε περιλαμβάνει περιορισμένο όγκο πληροφοριών που συλλέγονται. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να συγκεντρώνουμε πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης από Εφήβους για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά τους για πληροφορίες ή τεχνική υποστήριξη, ή να επιτρέψουμε τη συμμετοχή τους σε προωθητικές ενέργειες μέσω διαδικτύου και άλλες δραστηριότητες.
Γονική Συναίνεση: Η Guillemot έχει δεσμευθεί για την ασφάλεια των παιδιών. Η Guillemot ενθαρρύνει τους γονείς να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους στο διαδίκτυο, να παρακολουθούν τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους, και να μας βοηθούν να προστατεύσουμε την ιδιωτική τους ζωή συμβουλεύοντάς τα να μην αποκαλύπτουν ποτέ προσωπικές πληροφορίες (πραγματικό όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου, κ.λπ.) χωρίς την άδειά των γονιών τους, όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Η Guillemot θεωρεί ότι αποτελεί ορθή πολιτική να μην συγκεντρώνονται από τους Εφήβους περισσότερες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης από όσες είναι απαραίτητες για να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, προωθητικές ενέργειες και υπηρεσίες μας που παρέχονται από το διαδίκτυο. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 δεν θα πρέπει να υποβάλλουν οιεσδήποτε πληροφορίες στον παρόντα Δικτυακό τόπο χωρίς τη συναίνεση των γονιών ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.
Πρόσβαση των Γονέων: Κάποιος γονέας που έχει ενεργήσει για λογαριασμό του παιδιού του και/ή ο γονέας που έχει δώσει στη Guillemot άδεια να συλλέξει πληροφορίες για το παιδί του μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να κάνει τα εξής: (1) να προβάλει, να διορθώσει ή να αφαιρέσει τις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού του, (2) να διακόψει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του παιδιού και την επικοινωνία με το παιδί, και/ή, (3) να ανακαλέσει την προηγούμενη συναίνεσή του σχετικά με τη συλλογή των πληροφοριών του παιδιού. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email και θα αναθεωρήσουμε ή θα ενημερώσουμε τις πληροφορίες του παιδιού σας όπως απαιτείται. Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε στο μήνυμα e-mail που θα μας αποστείλετε τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποίησε το παιδί σας για να εγγραφεί.

Πως προστατεύει η Guillemot τις προσωπικές μου πληροφορίες ;
Η πρόσβαση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και περιεχόμενα πραγματοποιείται μετά από εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα. Η Guillemot δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω τηλεφώνου ή email. Δεν θα πρέπει να αποκαλύπτετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σε άλλους. Επιπλέον, εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να θυμάστε να αποσυνδέεστε από το λογαριασμό ή την υπηρεσία της Guillemot που χρησιμοποιήσατε στο τέλος κάθε επίσκεψης. Καλό θα ήταν επίσης να κλείνετε το παράθυρο του φυλλομετρητή σας όταν έχετε ολοκληρώσει την επίσκεψή σας. Αυτό διασφαλίζει ότι οι άλλοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες και στην αλληλογραφία σας εάν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με κάποιον άλλο ή εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σε δημόσιο χώρο όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα Internet καφέ.
Με στόχο την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, η Guillemot διαθέτει τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας που εγγυώνται την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που παρέχετε. Ο Δικτυακός μας τόπος διαθέτει μέτρα ασφαλείας που προστατεύουν έναντι της απώλειας, κατάχρησης και τροποποίησης των πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τη Guillemot αποθηκεύονται σε ασφαλή περιβάλλοντα λειτουργίας που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό (π.χ. κλειδωμένες αίθουσες). Με στόχο την αποτροπή παράνομης ηλεκτρονικής πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες, η Guillemot διατηρεί τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω Διαδικτύου σε ένα εξυπηρετητή που προστατεύεται με τείχος προστασίας (firewall) και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση.
Επιπλέον, προβαίνουμε σε εύλογες ενέργειες για να διασφαλίσουμε ότι οι τρίτοι που τυχόν συλλέγουν και/ή χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες για λογαριασμό μας παρέχουν επαρκή προστασία των προσωπικών πληροφοριών.
Ο Δικτυακός τόπος ίσως περιλαμβάνει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Guillemot δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων και παρακαλείσθε να τις συμβουλευθείτε.
Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου συνεπάγεται συμφωνία με την Πολιτική Διαδικτυακού Απορρήτου της Guillemot. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με αυτήν την πολιτική, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το Δικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές αυτής της πολιτικής και για το σκοπό αυτό ο χρήστης παρακαλείται να την ελέγχει κατά καιρούς έτσι ώστε να ενημερώνεται σχετικά με τυχόν μεταβολές των πρακτικών μας για τη συγκέντρωση πληροφοριών. Η συνέχιση χρήσης αυτού του Δικτυακού τόπου σημαίνει την αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Οι όροι αυτής της Πολιτικής Διαδικτυακού Απορρήτου είναι ενσωματωμένοι στους Γενικούς Όρους Χρήσης. Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε για τους Όρους Χρήσης.

Δημιουργία και γραφικά Δικτυακού τόπου: Opixido