Woordenlijst

A

B

Beat


Een beat is de steeds herhaalde puls in de muziek waardoor de muziek een herkenbaar ritme krijgt. Meestal zijn het de drums die de beat bepalen, maar het kan ook met andere instrumenten die een scherp geluid produceren, zoals een basgitaar, stem of piano.

Beatmatchen (Beatmatching)


Een mixtechniek waarbij de beats van twee tracks op elkaar worden afgestemd zodat beide tracks in hetzelfde ritme worden afgespeeld. Beatmatchen is een manier om twee tracks te “synchroniseren” zodat u verschillende tracks in elkaar kunt laten overlopen. Deze techniek wordt meestal gebruikt in techno, house of trancemuziek, maar is ook geschikt voor hiphop, rap of R&B zolang de muziek maar een duidelijk ritme heeft. Door de BPM, de snelheid en het tempo precies gelijk te houden, geeft beatmatchen een complete mix, ongeacht of u met vinylplaten, cd's, mediaspelers of DJ-controllers werkt. Historie: Beatmatchen was de eerste techniek waarmee DJ's een vloeiende overgang tussen twee tracks konden maken. Deze techniek om mensen aan het einde van een track door te laten dansen, werd eind jaren zestig ontdekt door Francis Grasso.

BPM


Beats per minute, is een maateenheid waarmee het tempo van een muziekstuk of een hartslag wordt aangegeven. Dit wordt uitgedrukt in het aantal slagen per minuut. Enkele voorbeelden van de BPM voor verschillende genres: Drum 'n bass: 160-190 BPM / House: 124-130 BPM / Hiphop: 80-100 BPM.

C

Crossfaden


Bij crossfaden wordt de crossfader van links naar rechts geschoven om de muziek op het linker- en rechterdeck in elkaar te laten overvloeien. Het mengpaneel bevat een schuifregelaar om het ene kanaal in te faden (het volume geleidelijk opendraaien) en tegelijkertijd het andere kanaal uit te faden (het volume geleidelijk wegdraaien).

Crossfader


Componente eletromecânico, geralmente um seletor deslizante presente nos misturadores e controladores de DJing que se move da esquerda para a direita e utilizado para misturar várias faixas de áudio. O crossfader permite transições entre várias faixas de áudio com um único fade horizontal. Quando o crossfader está posicionado à esquerda, o público ouve apenas o som do deck esquerdo; o inverso aplica-se quando o crossfader está posicionado à direita. Quando o crossfader está ao centro, o público ouve as faixas em reprodução em ambos os decks ao mesmo tempo.

CUE In


Met een cue-in markeert de DJ het beginpunt waarop een track voor het publiek wordt afgespeeld: de muziek voorafgaand aan de cue-in wordt dus niet afgespeeld voor het publiek.

CUE Out


Met een cue-out markeert de DJ het eindpunt waarop de muziek van een track niet verder wordt afgespeeld voor het publiek.

Cue point


Een cue point is een markeringspunt in een track die digitaal kan worden vastgelegd en op een bepaald moment als specifiek startpunt kan worden gebruikt. Cue points worden gebruikt om tijdens het draaien direct naar een bepaalde plek in een track te springen.

Cueing


Cueing is een voorbereidende handeling waarmee u met behulp van de koptelefoon een track opzoekt en klaarzet. U kunt via cueing een mix maken tussen de voorbeluisterde muziek op de koptelefoon (de track die alleen hoorbaar is voor de DJ) en de afgespeelde muziek (de track die het publiek hoort). Door de cue en de afgespeelde muziek in elkaar te laten overgaan, kan de DJ controleren of de tracks synchroon lopen.

D

Drop (zelfstandig naamwoord)


In de popmuziek, en dan met name de elektronische dansmuziek, verwijst een drop naar een plotselinge verandering van het ritme of van de baslijn van de muziek, meestal voorafgegaan door een muzikale opbouw en een break. Ook wel: climax, refrein, hoofdgedeelte, hoofdthema.

Drop of dropping on the One


Dropping is een mixtechniek die verwijst naar het moment waarop de DJ de volgende track instart. Meestal doet een DJ dit op THE ONE, ofwel de eerste beat in de maat van de muziek. Deze eerste beat is het moment waarop de beat het eerst te horen is. Stel dat “track A” een vierkwartsmaat heeft (met het ritme 1, 2, 3, 4 – 1, 2, 3, 4, het meest gangbare ritme in EDM) en u wilt “track A” laten overgaan in “track B”, dan luistert u naar de eerste tel van de beat van track A en telt u vervolgens 2, 3, 4. Daarna drukt u op Play of Cue om track B precies tegelijk met de eerste tel van de beat van track A af te spelen. Tip: Als de eerste track die u draait bijna is afgelopen, moet u een volgende track klaarzetten met dezelfde beklemtoonde beat als de eerste track.

E

EQ


EQ = een equalizer waarmee u het geluidsniveau van verschillende frequenties afzonderlijk kunt regelen: - Hoge tonen = de hoogste frequenties in het geluidsspectrum - Middentonen = de middenfrequenties in het geluidsspectrum, zoals de frequenties van een menselijke stem of een snaredrum. - Lage tonen = de laagste frequenties in het geluidsspectrum, zoals een drum.

F

FX


Een acroniem voor de “effecten” waarmee u een geluid kunt aanpassen zoals een filter, phaser of echo. Met deze regelaars kunt u bepaalde geluidselementen van uw tracks wijzigen. Een effect is een soort geluidsverwerking die wordt toegepast op de muziek om het geluid ervan te veranderen, zoals galm, chorus en delay.

H

Hotcue


Dit zijn cue points tussen de cue-in en cue-out waar de DJ op bepaalde momenten in de muziek naartoe kan springen. De hotcues in uw tracks zijn extra markeringen naast uw primaire cue point waar u op elk gewenst moment naartoe kunt springen.

J

Jogwiel


De meeste DJ-controllers beschikken over een jogwiel waarmee u het gedrag van een vinylplaat op een draaitafel kunt nabootsen. Een jogwiel of jog-dial is een grote platte draaischijf waarmee de DJ: - Vooruit en terug kan spoelen in een track die nog niet wordt afgespeeld - Een ingestarte track sneller of langzamer kan laten afspelen - Kan scratchen om het geluid van een naald op een vinylplaat na te bootsen.

K

Kill


Met het killen van een frequentiebereik (hoog/midden/laag) wordt de specifieke frequentie op een minimum gezet. Dit gebeurt meestal door de EQ-draaiknop helemaal naar links te draaien.

M

MIDI


Midi (“musical instrument digital interface”) is een communicatieprotocol waarmee digitale muziekinstrumenten onderling of met een computer informatie kunnen uitwisselen.

Monitoring


Alle DJ's gebruiken een monitor om volgende tracks te kunnen voorbereiden zonder dat het publiek dit hoort. Een koptelefoon is hierbij onmisbaar. De meeste Hercules DJ-controllers beschikken daarom over een ingebouwde meerkanaalsversterker: een stereokanaal voor het publiek en een stereokanaal voor de DJ. Monitoring wordt ook wel voorbeluisteren, previewen of pre-cueing genoemd.

P

Pitchfader


De pitchfader, ook wel temposchuif of pitchcontrol genoemd, is een schuifknop die bepaalt met welke snelheid een track wordt afgespeeld. Met deze knop kunt u het aantal beats per minute (BPM) aanpassen, zodat deze regelaar onmisbaar is om beide tracks op dezelfde snelheid in elkaar te laten overvloeien.

S

Sample


Een specifiek geluid of een muziekfragment dat in een andere track kan worden gebruikt. U kunt een sample zich bijvoorbeeld laten gedragen als het geluid van een instrument.

Scratchen


Het vooruit en achteruit draaien van het jogwiel op de DJ-controller (of heen en weer bewegen van een vinylplaat op een draaitafel) om de muziek te veranderen. Meestal gebeurt dit terwijl er een andere track op de achtergrond is te horen.

Syncen/synchroniseren


U kunt twee tracks met elkaar synchroniseren door: - De muziek van “Track B” dezelfde BPM te geven als die van “Track A”. Dit kan automatisch of met behulp van de pitch-/temposchuif. - De beat van Track B af te stemmen op de beat van Track A, zodat het ritmische accent van beide tracks gelijkloopt.

T

The ONE (de eerste tel)


De muziek die een DJ draait, heeft meestal een 4/4-maat, waarmee in de klassieke muzieknotatie wordt aangegeven dat elke maat uit vier tellen bestaat. Met The ONE wordt de eerste tel van de eerste maat bedoeld, ofwel het punt waarop digitale DJ's meestal een CUE point plaatsen.

Toonsoort


De toonsoort van een track bevat harmonische en melodische informatie over de track en wordt bijvoorbeeld aangeduid als A-mineur, As-majeur, F-majeur enzovoort. Als u weet in welke toonsoort twee tracks staan, kunt u bepalen of ze harmonisch bij elkaar passen en goed samenklinken in de mix.

V

Versterking (gain)


De gain-knop boven aan het mengpaneel is is een volumeregeling die u voorafgaand aan de volumeschuifknop gebruikt om het ingangsvolume te verhogen of verlagen. Op een DJ-mengpaneel of DJ-controller stelt u dus eerst deze voorversterking in voordat u het volume verder regelt met de schuifknop.