Kullanım şartları

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DİKKATLE OKUYUNUZ
Bu web sitesini ("Web sitesi") kullanmanız aşağıdaki Şart ve Koşullara ("ŞVK") tabidir. Daha ileri gitmeden bunları dikkatle okumalısınız.
Bu Web Sitesine girerek veya kullanarak, kullanıcı ("kullanıcı" veya "siz") aşağıdaki ŞVKı Kabul etmektesiniz. Eğer bu ŞVKı Kabul etmiyorsanız, Web Sitesinden çıkmalısınız.
Bu Web Sitesini kullanmanız ŞVKın en son geçerli sürümüne tabidir. Guillemot size ihbarda bulunmadan ŞVKı her an güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. ŞVKın en son geçerli sürümü Giriş sayfamızın altında bulunan büyük harfle yazılı "Şart ve Koşullar" linkine tıklayarak incelenebilir. Buna ilaveten,bu Web sitesindeki herhangi özel bir hizmeti veya materyali kullanırken, ŞVKa ilave kullanım şartları içerebilecek olan bu hizmet veya materyale uygulanabilen postalanmış bütün talimat veya kurallara da tabi olacaksınız. Bu talimatlar atıfta bulunularak işbu ŞVKa dahil edilmiştir.
Guillemot Corporation S.A.’nın önceden yazılı izni olmadan bu Web sitesinin veya içinde bulunan herhangi bir bilginin herhangi bir kısmının veya kısımlarının her ne yoldan olursa olsun ticari maksatla çoğaltılması, dağıtılması veya aktarılması yasaktır.

1. SAHİPLİK
Web sitesi Guillemot Corporation S.A.’ya (bundan böyle "Guillemot") aittir.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI, SINIRLI LİSANS
Guillemot size dokümanlar, grafikler, bilgiler, resimler,fotoğraflar, ürün bilgileri, yazılım, metinler (topluca "Materyaller") ve hizmetler dahil çeşitli kaynaklara erişim sağlamaktadır.
Bu Web sitesinde tanımlanan bütün fikri mülkiyet hakları, ticari markalar, marka adları, logolar, telif hakları ve yasal olarak korunan diğer bütün bilgiler Guillemot’a ve lisansörlerine aittir.
Sadece kişisel, ticari olmayan kullanım için ve bütün telif hakları, ticari marka ve diğer mülkiyet bildirimlerinin dokunulmadan bırakılmış olması şartıyla, bu Web sitesinde bulunan Materyalleri tek bir kişisel bilgisayara indirmek ve bu Web sitesinde bulunan Materyalleri kağıt üzerine yazdırmak için size sınırlı bir lisansa tanınmıştır. Bu sınırlı lisansın tanınması bütün bu ŞVKı kabul ve riayet etmeniz şartına bağlıdır. Bu Web sitesinde bulunan herhangi bir materyalin, çoğaltılması, değiştirilmesi,dağıtımı veya yeniden yayınlanması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Guillemot’un önceden yazılı izni olmadan başka bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır ve bu Guillemot’un (ve/veya lisansörlerinin) mülkiyet haklarının ihlalidir. Materyallerden herhangi birisinin Guillemot Corporation S.A. ‘nın önceden açık yazılı izni olmadan herhangi başka bir internet sitesinde kullanılması veya yayınlanması kesinlikle yasaktır ve bu Guillemot’un (ve/veya lisansörlerinin) mülkiyet haklarının ihlalidir.
Burada özellikle belirtilmiş olması hariç, Guillemot size Materyaller veya hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sır kapsamında hiç bir aleni veya zımni hak vermemektedir.
Buna ilaveten,Web sitesinde bulunan veya indirilebilir olan hiç bir yazılımı ve yazılımın eşliğindeki verileri (müştereken "Yazılım") veya diğer materyalleri (her ne türden olursa olsun) her ne türden olursa olsun herhangi bir ürün geliştirmek, tasarımlamak,üretmek, imal etmek ve/veya dağıtmak için kullanmayacak (yürürlükteki yasaların izin verdiği kapsam dışında) ve başkalarının da yukarıdakilerden herhangi birisini yapmasına müsaade etmeyeceksiniz.
Web sitesinden elde edilen hiç bir bilgi, yazılım, ürün veya hizmetleri değiştiremez,kopya edemez, dağıtamaz, aktaramaz, teşhir edemez, icra edemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisans veremez, devredemez veya satamazsınız.

3. YAZILIMA HAS BİLDİRİM
Eğer bu Web sitesinden herhangi bir Yazılım indirirseniz, herhangi bir Yazılımın her türlü kullanımı, bu türden herhangi bir Yazılımın indirilmesi, yazılımın içindeki veya yazılımın yarattığı bütün resim veya dosyalar da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmayarak, yukarda belirtilen sınırlı lisansa tabi olacaktır.. Guillemot ve/veya lisansörleri (duruma göre) Yazılımın bütün haklarını, mülkiyetin, çıkarlarını ve fikri mülkiyet haklarını muhafaza edeceklerdir. Yazılımı dağıtamaz, satamaz veya aktaramaz ve ne de Yazılımı tahrif edebilir, değiştirebilir veya yürürlükteki yasaların izin verdiği kapsam dışında tercüme, deşifre, ters mühendislik, bölme veya bundan türeyen işler yaratmak da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere adapte edebilirsiniz.

4. YASAL UYARI
BU WEB SİTESİ VE İÇERİĞİ "OLDUĞU" GİBİ VE WEB SİTESİ VE/VEYA İÇERİĞİ BAKIMINDAN, İSTER ALENİ İSTER ZIMNİ OLSUN (KANUN YOLUYLA, TEMAYÜLEN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE OLSUN OLMASIN), HİÇ BİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR TEMİNAT, ŞART, KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEKSİZİN SUNULMAKTADIR. HEM GUILLEMOT HEM DE BAĞLI ŞİRKETLERİ TATMİN EDİCİ KALİTE, SATILABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLE, BÜTÜN TEMİNAT, ŞART, KOŞUL VE GARANTİLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA RET EDERLER.
AYRICA, GUILLEMOT VE BAĞLI ŞİRKETLERİ BU WEB SİTESİ KANALIYLA ERİŞİLEBİLEN BİLGİLERİN VE/VEYA İMKANLARIN DOĞRU, EKSİKSİZ VEYA CARİ OLDUKLARINA, VEYA BU WEB SİTESİNİN, VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLI ÖĞELER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAYARAK, HATALARDAN ARINDIRILMIŞ OLDUĞU HAKKINDAKİ BÜTÜN TEMİNAT VEYA GARANTİLERİ RET EDERLER. BU WEB SİTESİNİN KULLANICISI BU WEB SİTESİNİ KULLANMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN BÜTÜN MASRAF VE RİSKLERİ ÜSTLENİR.

5. MESULİYET SINIRLAMASI
YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, NE GUILLEMOT, GUILLEMOT’un BAĞLI ŞİRKETLERİ NE DE BUNLARIN MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA DİĞER TEMSİLCİLERİ BU WEB SİTESİNDEKİ VEYA ARACILIĞI İLE SUNULAN MATERYALLERİN, KOLAYLIKLARIN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN İLERİ GELEN, DOLAYLI VEYA SONUCUNDAN KAYNAKLANAN ZARAR VEYA ZİYANLAR, VERİ, GELİR, KAR VEYA İMKAN KAYIPLARI, MÜLKİYET KAYIP VEYA ZARARLARI VE ÜÇÜNCÜ TARAF TALEPLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA, HER TÜRLÜ ZARAR VEYA ZİYANDAN, GUILLEMOT VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİNDEN HERHANGİ BİRİSİ BU ZARAR VEYA ZİYAN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA VE/VEYA BU ZARAR VEYA ZİYAN MAKUL OLARAK ÖNGÖRÜLEBİLİR OLSA DAHİ, MESUL TUTULABİLİR.
GUILLEMOT’UN BÜTÜN ZARAR, ZİYAN VE TALEPLER İÇİN (İSTER AKDİ, KUSURLU (İHMAL DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI DEĞİL) VEYA BAŞKA TÜRLÜ OLSUN) SİZE KARŞI OLAN TOPLAM MESULİYETİ HİÇ BİR HALDE BU WEB SİTESİNE ERİŞİM İÇİN SİZİN TARAFINIZDAN ÖDENEN, EĞER VARSA, TUTARI AŞAMAZ.
GUILLEMOT’UN BAĞLI ŞİRKETLERİNDEN HERHANGİ BİRİSİNİN BÜTÜN ZARAR, ZİYAN VE TALEPLER İÇİN (İSTER AKDİ, KUSURLU (İHMAL DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI DEĞİL) VEYA BAŞKA TÜRLÜ OLSUN) SİZE KARŞI OLAN TOPLAM MESULİYETİ HİÇ BİR HALDE BU WEB SİTESİNE ERİŞİM İÇİN SİZİN TARAFINIZDAN ÖDENEN, EĞER VARSA, TUTARI AŞAMAZIN.

6. TAZMİNAT
GUILLEMOT VE BAĞLI ŞİRKETLERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VE BUNLARIN YETKİLİLERİNİN, MÜDÜRLERİNİN, MEMURLARININ, ÇALIŞANLARININ, BİLGİ SAĞLAYICILARININ, HİZMET SAĞLAYICILARININ TEDARİKÇİLERİNİN, LİSANSÖRLERİNİN VE LİSANSİYELERİNİN VEYA DİĞER BÜTÜN İLGİLİ, ORTAK VEYA BAĞLANTILI KİŞİLERİN (TOPLUCA "TAZMİN EDİLEN TARAFLAR") HER BİRİSİNİ, WEB SİTESİNİN TARAFINIZDAN KULLANILMASI VEYA İŞBU SÖZLEŞMENİN İHLAL EDİLMESİNDEN, İLGİLİ VEYA BAĞLANTILI OLARAK TAZMİN EDİLEN TARAFLARIN MARUZ KALDIKLARI BÜTÜN VE HER TÜRLÜ BORÇ, HARCAMA VE GİDERLERİ, MAKUL HUKUKİ GİDER VE MASRAFLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE, TAZMİN ETMEYİ, SAVUNMAYI VE ZARAR GÖRMEMELERİNİ SAĞLAMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU TÜR BİR TALEP VEYA İSTEĞİN SAVUNMASINDA TAZMİN EDİLEN TARAFLARCA TALEP EDİLDİĞİ ŞEKİLDE YARIMCI OLACAK VE İŞBİRLİĞİ YAPACAKSINIZ.

7. KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ
Guillemot kişisel bilgilerinizi,buraya tıklayarak görebileceğiniz, Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta ve açıklamaktadır. Guillemot kendi karar tasarrufu ile Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebilir.

8. İSTENMEYEN İLETİŞİMLER POLİTİKASI
Lütfen istenmeyen hiç bir fikir,öneri veya başka materyalleri Guillemot veya Web sitesine iletmeyin. Guillemot, yeni reklam kampanyaları,pazarlama planları, yeni promosyonlar, yeni veya iyileştirilmiş mallar, ürünler, hizmetler veya teknolojiler, ürün geliştirmeleri, prosesler, isimler, örnekler, demolar, resimler, fotoğraflar, görüntüler dahil, istenmeyen fikirleri (her biri "İletişim" ve topluca "İletişimler") kabul etmez veya dikkate almaz. Bu politikanın amacı olası yanlış anlamalardan veya ihtilaflardan kaçınmaktır.
Eğer bir herhangi bir İletişim gönderilmemesi hakkındaki isteğimize rağmen, hala Guillemot veya Web sitesine iletişim gönderirseniz, Guillemot ve haleflerine otomatik olarak İletileri veya İletişimlerle ilişkili bütün fikir, kavram, know-how veya teknikleri ticari veya başka türlü her ne amaçla olursa olsun, şu anda bilinen veya ileride geliştirilecek olan her türlü şekil medya veya teknolojiyi kullanarak, tarafınıza veya herhangi bir başka kişiye herhangi bir bedel ödemeksizin, herhangi bir mesuliyet taşımaksızın, ve Guillemot veya haleflerinin herhangi bir gizlilik veya başkaca bir görevi olmaksızın kullanma, kopyalama, çoğaltma, değiştirme, adapte etme, yayınlama,tercüme etme, türevsel işler yaratma, dağıtma, icra etme, teşhir etme ve gerektiğinde işletme hak ve iznini daimi,telif haksız, gayri kabili rücu, kısıtlamasız, münhasır olmayan, dünya çapında, devredilebilir, alt lisansı verilebilir olarak vermektesiniz (veya İletişimlerin sahibinin verdiğini garanti etmektesiniz) ve İletişimlerdeki bütün manevi hakların Guillemot ve halefleri lehine feragat edilmiş olduklarını Kabul, beyan ve garanti etmektesiniz. Guillemot İletişiminizin gizli olarak muamele göreceğine dair güvence vermemektedir.

9. SONA ERDİRME
ŞVK hükümlerinin veya Gizlilik Politikası hükümlerinin herhangi birisini ihlal ettiğiniz takdirde, bu Web sitesini kullanma izniniz otomatik olarak sona erdirilecek ve Web sitesinden indirdiğiniz veya yazdırdığınız bütün materyali imha etmek zorundasınız.
Guillemot, sadece kendi karar yetkisi ile, Web sitesini veya bir bölümünü veya özelliklerinden her hangi birisini, size veya herhangi başka bir kişiye herhangi bir ihbarda bulunmaksızın veya sorumlu olmaksızın, her hangi bir sebeple, her an, geçici veya daimi olarak değiştirebilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir.
Guillemot Web sitesini kullanma izninizi size veya herhangi başka bir kişiye herhangi bir ihbarda bulunmaksızın veya sorumlu olmaksızın, sebepli veya sebepsiz olarak, ve sadece kendi karar yetkisi ile, derhal askıya alabilir veya sona erdirebilir (kısmen veya tamamen).
Eğer bu SVK veya Web sitesini kullanma izniniz herhangi bir sebeple sizin veya Guillemot tarafından sona erdirilirse, (a) bu ŞVK Web sitesini daha önceki kullanımınızla ve bu kullanımınıza bağlı ve ilişkili olan şeylerle ilgili olarak uygulanmaya ve sizi bağlamaya yine de devam edecek; ve (b) Guillemot kişisel bilgilerinizi, zaman zaman değiştirilen Guillemot’un Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmaya ve açıklamaya devam edebilecektir.
Bu SVKın 4, 5, 6, 8, 12 ve 13üncü Bölümleri işbu SVKın sona ermesinden sonar da sonsuza kadar yaşayacaktır.

10. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİ
Web sitesi başka kişiler tarafından işletilen veya kontrol edilen başka internet siteleri veya kaynaklar veya işlere ilişkin (topluca "Üçüncü Taraf Siteleri") reklamlar, bağlantılar içerebilir. Üçüncü Taraf Siteleri Guillemot’tan bağımsız olup Guillemot’un Üçüncü Taraf Siteleri, onların işleri, malları, hizmetleri,içerikleri, bağlantıları, webcastingleri veya başka bir aktarın şekilleri, bu sitelerdeki değişiklikler veya güncellemeler ile ilgili bir sorumluluğu veya mesuliyeti veya üzerlerinde kontrolü yoktur. Üçüncü Taraf Sitelerine bağlantı sadece size kolaylık sağlanması amaçlı olup bir bağlantının veya reklamın konması Guillemot’un herhangi bir şekilde bunlara arka çıktığı manasında değildir. Üçüncü Taraf Sitelerini kullanmanızın riski kendinize aittir, ve Guillemot’tan herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesini kullanmanızdan veya Üçüncü Taraf Sitelerinin sahipleri veya operatörleri ile olan ilişkilerinizden kaynaklanan herhangi bir talepte bulunamazsınız.

11. WEB SİTESİNE BAĞLANTI, FRAMING VE MIRRORING
Web sitesine Guillemot’un yazılı açık izni olmadan bağlantı yapılması kesinlikle yasaktır. Guillemot Web sitesine bağlantı için daha önce vermiş olduğu herhangi bir izni, size veya herhangi başka bir kişiye herhangi bir ihbarda bulunmaksızın veya sorumlu olmaksızın, her hangi bir sebeple, her an iptal etme veya geri çekme hakkını saklı tutar. Web sitesinin veya içeriklerinden herhangi birisinin her hangi bir şekil ve yöntemle framingi kesinlikle yasaktır. Web sitesinin veya içeriklerinden herhangi birisinin her hangi bir şekil ve yöntemle mirroringi kesinlikle yasaktır.

12. TABİ OLUNAN KANUN
Guillemot ve bağlı şirketleri bu Web sitesi aracılığı ile sunulan Materyallerin ve/veya kolaylıkların veya hizmetlerin başka mahallerde kullanılabilir oldukları veya başka yerlerdeki kanun veya yönetmelik şartlarına uygun oldukları şeklindeki her türlü beyan ve garantiyi ret ederler. Bu Web sitesine girmeyi tercih edenler bunu riski kendilerine ait olarak ve kendi inisiyatifleri ile yapmakta olup yürürlükteki yerel kanunlara uymakla yükümlüdürler.
Bu şartlar Fransız kanunlarına göre yorumlanacak ve tabi olacaktır. Bu şartlarda meydana gelecek bütün ihtilaflar Fransız mahkemelerinin münhasır yargılama yetkisine tabidir,ve bu Web sitesini kullanarak, bu mahkemelerin bu amaçla münhasır olmayan yargılama yetkisine tabi olmakta ve bu mahkemelerin yargılama yetkisine ve yerine itirazda bulunmaktan feragat etmektesiniz.

13. MUHTELİF
Eğer yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkeme işbu şartların herhangi bir hükmün herhangi bir sebeple hükümsüz veya icra edilemez bulursa, o hüküm geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeden mahkemenin bulgusu kapsamında etkisiz kalacaktır.

14. DİĞER
Web sitesi, 11 771 359,60 euro sermayeli bir kuruluş olan Guillemot Corporation S.A. tarafından kurgulanmış ve işletilmektedir
Kayıtlı merkezi: Place du Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie Cedex, France.
414 196 758 RCS Rennes.
Site Yönetim Editörü: M. Claude Guillemot.