Juridische informatie

Bedankt voor uw bezoek aan onze Website en uw inzage in ons privacybeleid.
Guillemot Corporation S.A. (hierna "Guillemot" of "we") respecteert de persoonlijke levenssfeer van zijn on line bezoekers en gebruikers (hierna "u") en verbindt zich ertoe de over u verzamelde persoonlijke informatie te beschermen. We hebben dit On Line Privacybeleid aangenomen als richtlijn voor de manier waarop we de door u verschafte informatie verzamelen, opslaan en gebruiken.
Als bewijs van onze toewijding aan uw persoonlijke levenssfeer hebben we deze verklaring opgesteld waarin we de privacypraktijken voor deze Website uit de doeken doen. U kunt ook eventuele bijkomende bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw informatie krijgen alvorens u in te schrijven voor een bijzondere dienst (zoals het Forum, de Newsletters of de Klantendienst. Guillemot behoudt zich het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen.
ALS U JONGER BENT DAN 18, GELIEVE DIT ON LINE PRIVACYBELEID DAN SAMEN MET UW OUDERS TE LEZEN.

Welke informatie wordt er verzameld?
Guillemot verzamelt bepaalde informatie van en over zijn on line gebruikers op drie manieren: rechtstreeks van de gebruiker, vanaf uw Webserverlogs en aan de hand van cookies.
Door de gebruiker verschafte informatie: we verzamelen geen persoonlijke informatie over u tenzij die vrijwillig wordt gegeven. Wanneer u persoonlijke informatie naar Guillemot stuurt, is dat meestal in de vorm van: (1) productregistratie; (2) wedstrijdregistratie; (3) registratie voor deelname aan een specifiek evenement; (4) aankopen in onze internetwinkel; (5) Websiteregistratie; (6) klantendienst en technische ondersteuning; (7) "Vertel een vriend" e-maildienst; (8) on line newsletter; en/of (9) on line forum; (10) antwoorden op een marketingonderzoek. De informatie die we verzamelen, kan persoonlijke informatie bevatten zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en adres, systeemspecificaties. Bezoekers die goederen en diensten aankopen via onze internetwinkel, moeten, behalve de naam van de kredietkaarthouder, het postadres, telefoonnummer en e-mailadres, ook een geldig kredietkaartnummer en de vervaldag opgeven. Bovendien kunnen we demografische informatie verzamelen zoals uw leeftijd, geslacht, favoriete soort games en de systemen die u bezit of wilt kopen. Hoe preciezer de informatie is die u vrijwillig geeft, des te beter zijn we in staat om u de laatste nieuwe informatie en speciale aanbiedingen te sturen en des te beter kunnen we u van dienst zijn met producten en diensten die het best beantwoorden aan uw behoeftes.
Guillemot bewaart en behoudt ook e-mails (met inbegrip van de persoonlijk identificeerbare informatie) die u ons stuurt, en niet persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst op ons "poll"-gedeelte.
Guillemot kan ook persoonlijke informatie over andere mensen verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u gebruikt maakt van onze e-maildienst "Vertel een vriend" (vb. een link naar een productpagina op onze Website via e-mail doorsturen naar een andere persoon). In dit geval geeft u uw naam en e-mailadres en de naam en het e-mailadres van de ontvanger op. De naam en het e-mailadres van de ontvanger worden niet bewaard.
Cookies: om u op maat gemaakte, persoonlijke diensten aan te bieden, maakt Guillemot gebruik van cookies om uw informatie te bewaren en op te sporen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld cookies om ons te herinneren aan wie u bent en om u inhoud en diensten aan te bieden op basis van uw accountinformatie (vb. uw deelname aan onze on line poll).
Cookies zijn gewoon stukjes informatie die vanaf een internetserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies bevatten geen namen, e-mailadressen of andere persoonlijk identificeerbare informatie over personen; ze worden specifiek gebruikt om de computer van een gebruiker snel te identificeren en om zaken over het bezoek van de gebruiker te "onthouden". Het gebruik van cookies is relatief standaardgebruik en is gangbaar op de meeste andere grote websites. De meeste browser zijn standaard ingesteld op het toestaan van cookies. Als u dat wenst, kunt u uw browser zodanig instellen dat u een bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt, of dat cookies worden geweigerd. U moet goed begrijpen dat bepaalde gedeelten van deze Website niet correct zouden kunnen functioneren als u uw browser instelt op het niet toestaan van cookies of op het weigeren van cookies.
Guillemot bewaart ook informatie over Internet Protocol (IP)-adressen omwille van de veiligheid en beveiliging. Een IP-adres is een nummer dat wordt gebruikt door computers op het netwerk om uw computer te identificeren telkens u verbinding maakt met het Internet.
Server Log Informatie: net als vele andere websites verzamelt en bewaart Guillemot passief Server Log Informatie over de activiteit op de website, met inbegrip van hoeveel "hits" een bepaalde webpagina krijgt. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet in verband gebracht met een specifieke gebruiker, computer of browser.
U mag ook niet vergeten dat telkens u vrijwillig on line persoonlijke informatie vrijgeeft, zoals via e-mails en forums, uw informatie ook kan worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers. Hoewel Guillemot tracht om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan Guillemot evenwel de veiligheid van welke informatie dan ook die u ons doorstuurt, niet verzekeren of waarborgen, u doet dit op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van paswoorden die u gebruikt en/of accountinformatie.

Wat gebeurt er indien ik weiger om mijn persoonlijke informatie te geven?
Uw weigering om persoonlijke informatie te geven, kan uw mogelijkheid om uw on line productregistratie, wedstrijdregistratie, aankopen via onze internetwinkel, aanvraag voor technische ondersteuning of andere on line activiteiten of diensten te verwerken, beperken. U hoeft Guillemot evenwel geen persoonlijke informatie te geven om toegang te krijgen tot onze Website en ervan te genieten.

Hoe wordt mijn persoonlijke informatie gebruikt?
We gebruiken informatie op verschillende manieren, afhankelijk van het soort informatie:
Door de gebruiker verschafte informatie: Guillemot kan uw persoonlijke informatie gebruiken om uw aanvraag voor informatie of technische ondersteuning te beantwoorden. Ze kan worden gebruikt voor doeleinden als personalisatie en verificatie. Na uw voorafgaande toestemming voor dergelijk gebruik, kan Guillemot deze informatie ook gebruiken om u reclame of promotiemateriaal te sturen, met inbegrip van informatie over speciale kortingen, promoties en andere belangrijke evenementen.
We gebruiken uw persoonlijke informatie ook voor onze interne marketing, technische of demografische studies, zodat we de producten en diensten die we u aanbieden, voortdurend kunnen verbeteren en beter kunnen tegemoetkomen aan uw behoeftes.
De financiële informatie die u ons geeft, zoals uw kredietkaartnummer en vervaldag, wordt geheim gehouden door Guillemot. Iedere financiële informatie die u ons geeft, wordt uitsluitend gebruikt voor facturatie en betalingen.
Cookies: Guillemot maakt gebruik van cookies om u beter en doeltreffender van dienst te kunnen zijn, en om uw bezoek aan deze Website persoonlijker te maken. Om dit mogelijk te maken, kunnen de door ons gebruikte cookies niet persoonlijk identificeerbare informatie over uw voorkeuren voor bepaalde webpagina’s opslaan. We kunnen ook gebruik maken van cookies om ons te helpen bij het analyseren van trends, het bijhouden van de activiteiten van de gebruikers en het verzamelen van algemene demografische informatie voor algemeen gebruik.
Server Log Informatie: met deze informatie kan Guillemot de algemene activiteit op zijn Website evalueren, de interesse in onze reclameboodschappen registreren en technische problemen oplossen. We kunnen de Server Log Informatie ook gebruiken voor onze interne marketing en demografische studies, zodat we de diensten die we u aanbieden, voortdurend kunnen verbeteren. Server Log Informatie wordt enkel intern gebruikt.

Met wie kan Guillemot mijn persoonlijke informatie delen?
Regelmatig worden we gecontacteerd door bedrijven en organisaties die producten en diensten aanbieden, waarvan we van mening zijn dat u ze interessant zou kunnen vinden, en als u ons daar toestemming voor geeft, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met dergelijke derden. Als u uw toestemming heeft gegeven, biedt Guillemot u de mogelijkheid om die toestemming om uw persoonlijke informatie te delen, weer in te trekken.
We beschouwen dit als een dienst met toegevoegde waarde in uw zoektocht naar nuttige producten en diensten. We streven ernaar om het gebruik van uw informatie te beperken tot die aanbiedingen waarvan we denken dat u ze apprecieert. Als u geen informatie van derden wenst te ontvangen, dan moet u dit kenbaar maken op het moment waarop u wordt gevraagd naar uw toestemming.
Niettemin delen we nooit on line verkregen persoonlijke informatie over kinderen onder de 18 jaar met andere bedrijven dan de bedrijven van de Guillemot Groep (Partners van de Marketing, R&D en Technische Ondersteuning van Guillemot Corporation).

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke informatie en hoe kies ik hoe mijn persoonlijke informatie wordt gebruikt?
Als u persoonlijke informatie aan Guillemot doorgeeft, dan kunnen we u een bevestigingse-mail sturen waarin uw nieuwe account en/of dienst worden bevestigd. Het bericht wordt verstuurd naar het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven en herinnert u eraan dat u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie en dat u de opgegeven accountinformatie kunt wijzigen. Bewaar deze bevestigingse-mail, want die bevat informatie die u zal helpen wanneer u problemen krijgt bij het gebruiken van onze diensten. Als u om welke reden dan ook de persoonlijke informatie die wij over u hebben, wil bekijken, verbeteren of verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] Als u geen berichten van Guillemot wenst te ontvangen met speciale kortingen of promoties, dan kunt u uw keuze om geen berichten te ontvangen, kenbaar maken op het moment waarop uw toestemming wordt gevraagd of door ons een e-mail te sturen. Bovendien geeft Guillemot u in elk bericht dat wij u sturen, de kans om het ontvangen van toekomstige berichten te weigeren.

Verzamelt Guillemot persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 18?
Kinderen jonger dan 16 mogen op de Website geen persoonlijk identificeerbare informatie doorgeven. We verzamelen geen dergelijke informatie over kinderen jonger dan 16.
Wat betreft de kinderen jonger dan 18 maar ouder dan 16 ("Tieners"), beperken de vragenlijst(en) die we u aanbieden, de informatie die we verzamelen. Het is op sommige pagina’s evenwel nodig om persoonlijk identificeerbare informatie over Tieners te verzamelen om hun vragen naar informatie of technische ondersteuning te kunnen beantwoorden, of om hen te laten deelnemen aan on line promoties en andere activiteiten.
Ouderlijke toestemming: Guillemot zet zich in voor de veiligheid van kinderen. Guillemot moedigt ouders aan om samen met hun kinderen on line te gaan, om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om ons te helpen hun privacy te beschermen door hen erop te wijzen nooit persoonlijke informatie (echte namen, adressen, telefoonnummers) te geven zonder hun toestemming wanneer ze het internet gebruiken. Guillemot is van mening dat het terecht is om niet meer persoonlijk identificeerbare informatie over Tieners te verzamelen dan noodzakelijk is om hen te laten deelnemen aan onze on line activiteiten, onze promoties of onze diensten. Kinderen jonger dan 18 zouden geen informatie via deze Website mogen geven zonder de toestemming van hun ouders of een wettelijke voogd.
Ouderlijke toegang: een ouder die is opgetreden voor zijn of haar kind en/of een ouder die Guillemot toestemming heeft gegeven om informatie over zijn of haar kind te verzamelen, kan te allen tijde volgende handelingen uitvoeren: (1) de persoonlijke informatie over het kind bekijken, verbeteren of verwijderen; (2) het verdere gebruik van de informatie over het kind weigeren en berichten aan het kind beëindigen; en/of (3) zijn of haar vroegere toestemming om informatie over het kind te verzamelen, intrekken. Om dit te doen, kunt u ons een e-mail sturen, waarna we de informatie over uw kind overeenkomstig zullen herzien of actualiseren. Vergeet niet om in uw e-mail ook het e-mailadres te vermelden dat uw kind heeft gebruikt om te registreren.

Hoe beschermt Guillemot mijn persoonlijke informatie?
Uw toegang tot bepaalde diensten en pagina’s wordt beveiligd door een paswoord. We raden u aan om uw paswoord aan niemand mee te delen. Guillemot zal u in een telefoontje of een e-mail waarom u niet gevraagd heeft, nooit vragen naar uw paswoord. Deel uw gebruikersnaam en paswoord nooit mee aan anderen. Bovendien dient u erop te letten dat u zich na iedere sessie steeds afmeldt van uw Guillemot-account of -dienst. Het is ook aangeraden om uw browservenster na uw werk steeds te sluiten. Dit is om er zeker van te zijn dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke informatie en correspondentie indien u uw computer deelt met anderen of indien u gebruik maakt van een computer op een openbare plaats zoals een bibliotheek of een internetcafé.
Om uw persoonlijke informatie te beschermen, maakt Guillemot gebruik van gepaste beveiligingen om de veiligheid, integriteit en privacy van de door u gegeven informatie te beschermen. Onze Website maakt gebruik van veiligheidsmaatregelen om het verlies, het misbruik en de wijziging van de informatie onder uw controle te voorkomen. De door Guillemot verzamelde persoonlijke informatie wordt bewaard op een veilige werkplaats die niet toegankelijk is voor het publiek (vb. afgesloten ruimtes). Om onrechtmatige elektronische toegang tot de persoonlijke informatie te voorkomen, bewaart Guillemot de on line verzamelde informatie op een server die wordt beveiligd door een firewall en coderen we de informatie.
Bovendien ondernemen we redelijke stappen om ervoor te zorgen dat derden die persoonlijke informatie over u mogen verzamelen en/of gebruiken, de persoonlijke informatie voldoende beveiligen. Voor veilige on line aankopen biedt Guillemot u een veilige en betrouwbare kredietkaarttransactie met codering om de gegevensoverdracht te beveiligen. Het spreekt voor zich dat u geen kredietkaartinformatie mag versturen in een onbeveiligde e-mail.
Deze Website kan links naar websites van derden bevatten. Guillemot is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze Websites, gelieve hiervoor hun eigen privacybeleid te raadplegen.
Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met het On Line Privacybeleid van Guillemot. Als u met dit beleid niet akkoord gaat, gelieve deze Website dan niet te gebruiken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit beleid aan te brengen, dus herlees het beleid regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van wijzigingen in ons beleid voor het verzamelen van uw informatie. Gaat u verder met het gebruiken van de Website, dan aanvaardt u deze wijzigingen.

Algemene Gebruiksbepalingen en -voorwaarden
De bepalingen van dit On Line Privacybeleid behoren tot onze algemene Gebruiksvoorwaarden.

Ontwerp website en grafische vormgeving: Opixido