Υποστήριξη

Οι πιο συχνές ερωτήσεις είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα φύλλα πληροφοριών των προϊόντων.

Ο δικτυακός τόπος Τεχνικής Υποστήριξης σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε:

  • Online υποστήριξη (αρχική καταχώρηση προϊόντος και τηλεφωνικά στοιχεία και email της Τεχνικής Υποστήριξης)
  • Ενημερώσεις και downloads (οδηγοί, βοηθητικά προγράμματα, BIOS και εγχειρίδια)
  • Καταχώρηση προϊόντος (για καλύτερη εξυπηρέτηση από τις ομάδες μας Τεχνικής Υποστήριξης)

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο Τεχνικής Υποστήριξης