Συγκρίνετε δυο προϊόντα

XPS* 5.1 70 Slim

Προβολή δελτίου προϊόντος
Τύπος 5.1 -
Δορυφόροι - ισχύς RMS (Watts) 4*7.5 + 15 (central) -
Δορυφόροι - ισχύς RMS (Watts) 25 -
Ισχύς κορυφής (Watts) 140 -
Τηλεχειριστήριο Yes -
Ρύθμιση έντασης ήχου Yes -
Ρύθμιση μπάσων Yes -
Ρύθμιση πρίμων/ τόνου / άλλο No -
Υποδοχή ακουστικών Yes -
Υποδοχή μικροφωνου Yes -
Είσοδος MP3 Yes -
Επίτοιχη στερέωση No -
USB power No -